Wetgevend Register

TOOLS

Wetgevend Register

Wetgevend Register

 

Teneinde de bedrijven een overzicht te kunnen bieden (en actueel te houden) van de ontwikkelingen en wijzigingen van de milieu- en preventiewetgeving die voor het bedrijf van toepassing zijn, heeft Consultes een eigen wetgevend register ontwikkeld.

Hiertoe werd een online webapplicatie geprogrammeerd met name het “Consultes online wetgevingsplatform”.

Dit is een gestandaardiseerd en overzichtelijk register dat maandelijks geüpdatet wordt en periodiek (kwartaal, 6-maandelijks, jaarlijks) op maat van het bedrijf aangevuld  (al of niet van toepassing).

Het raadplegen en gebruiken van het wetgevend register gebeurt voor het bedrijf door middel van een persoonlijke login tot het Consultes online wetgevingsplatform.

Volgens de vastgestelde noodzaak kan dit aangevuld worden met een bijkomende wetgevingsregister voor gerelateerde wetgevingen (vb. ADR, Seveso, REACH/CLP, biociden, stedenbouw, …).