Milieu

Doorlichting / Energy Grid

De door Consultes ontwikkelde Energy Grid is een tool die gebruikt wordt om aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een beeld te scheppen van het actuele niveau van de energieprestatie en het energiebewustzijn van uw onderneming. Hierbij worden zowel de wettelijke verplichtingen, het niveau van energiemanagement als de technische situatie gescreend.

Het resultaat van de Energy Grid geeft een rapport met een overzicht van de energieprestatie van het bedrijf, alsook het verbeterpotentieel op verschillende gebieden. Het stelt de onderneming in staat het laaghangend fruit te detecteren die significante winsten kunnen opleveren. Verder kan u hiermee aan de slag om een toekomstgericht energiebeleid uit te stippelen.

Indien de cijfers voorhanden zijn, krijgt het bedrijf meteen ook een globale energiebalans waarmee het management voeling krijgt met de grote en kleinere energieverbruikers binnen de onderneming.

Hieronder vindt u voorbeelden van zaken die aan bod komen in de Energy Grid:

 • Wettelijke aspecten:
  • Energierapportage
  • EBO
  • Renovatieverplichtingen
  • Meldingen
  • Plaatsing EV-laadpalen
  • Plaatsing PV-panelen
 
 
 
Energy Grid
 • Energiemanagement = het op een structurele en economisch verantwoorde manier uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren.
 • Energiemonitoring
 • Technische maatregelen
  Lijst van méér dan 150 technische maatregelen:
  • Machines uitgeschakeld tijdens stilstand?
  • Gebruik hernieuwbare energie?
  • Gebruik restwarmte compressoren?
  • Druk persluchtnetwerk zo laag mogelijk?
 
 
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.