Preventie

ADR

Het vervoer van gevaarlijke goederen vormt een potentieel risico voor mens en omgeving. Daarom moet elke onderneming die gevaarlijke goederen over de weg vervoert of laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden uitvoert (met inbegrip van de overslag van weg, spoor of binnenwateren naar een andere vervoerswijze), beschikken over één of meerdere veiligheidsadviseurs. De ADR-wetgeving regelt in het bijzonder  het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Consultes beschikt over erkende ADR-veiligheidsadviseurs, die naast algemeen advies betreffende de regelgeving, ook kunnen optreden als extern ADR-veiligheidsadviseur. Ondersteuning van uw eigen, interne veiligheidsadviseur of opleiding voor alle betrokkenen is uiteraard ook mogelijk..

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.