Milieu

EU ETS (Europese emissiehandelssysteem)

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) is een belangrijk mechanisme dat is opgezet om de uitstoot van broeikasgassen van grote industriële bedrijven energieproducenten binnen de Europese Unie te verminderen. EU ETS legt een verplichting op aan bedrijven emissierechten in te dienen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Deze rechten kunnen worden verhandeld tussen bedrijven, waardoor er een markt ontstaat voor emissierechten.

Wanneer een bedrijf onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt, moet er voldaan worden aan enkele verplichtingen. We bieden professionele begeleiding en advies op maat om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan de vereisten van EU ETS.

Onze diensten omvatten onder meer het monitoren van uw CO2-emissies, het aanvragen van emissierechten, het rapporteren aan de bevoegde autoriteiten en het beheren van uw activiteitsniveaus. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen en helpen u bij het optimaliseren van uw emissiebeheer.

 
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.