Veiligheidscoördinatie

Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen

Iedere bouwheer dient bij bepaalde werkzaamheden een veiligheidscoördinator onder de arm te nemen die de werken mee helpt voor te bereiden, bijstand verleend bij ontwerp en tijdens de verwezenlijking. De veiligheidscoördinator maakt een veiligheids- en gezondheidsplan op en een postinterventiedossier om de veiligheid van bij het ontwerp, tijdens iedere bouwfase en bij latere werkzaamheden te garanderen.

CONSULTES kan hiervoor beroepen op de specifieke kennis van de medewerkers en jarenlange praktijkervaring bij kleinere en grotere bouwprojecten.

"While on a ladder, never step back to admire your work."
author unknown