Preventie

Brandveiligheid

Om het thema ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’ van de Codex na te leven, moeten werkgevers een brandpreventiedossier opmaken en regelmatig bijwerken. Dit brandpreventiedossier, met inbegrip van alle documenten, moet toelaten dat alle betrokkenen zich een globaal beeld kunnen vormen van het brandpreventiebeleid in hun bedrijf. 

Het brandpreventiedossier omvat onder andere de risicoanalyse brand met bijhorende preventiemaatregelen, de organisatie van de brandbestrijdingsdienst, de schriftelijke noodprocedures (of ‘intern noodplan’), het evacuatieplan, het interventiedossier, de vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen, de beschrijving van de beschikbare beschermingsmiddelen, controles en onderhoudsbeurten en heel wat andere relevante informatie. 

Consultes begeleidt uw bedrijf bij de opmaak van het brandpreventiedossier. Zo voeren wij de risicoanalyse brand uit op basis van onze eigen templates en dit voor al uw afdelingen en zones. Op basis van de behaalde score stellen wij u daarna uiteraard preventieve maatregelen voor. 

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.