Preventie

Brandveiligheid

Om het onderdeel ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’ van de Codex-welzijnswetgeving na te leven, moeten werkgevers een brandpreventiedossier opmaken en regelmatig bijwerken. Dit brandpreventiedossier, met inbegrip van alle documenten, moet toelaten dat alle betrokkenen zich een globaal beeld kunnen vormen van het brandpreventiebeleid in hun bedrijf. 

Het brandpreventiedossier omvat onder andere risicoanalyse van brand met bijhorende preventiemaatregelen, de organisatie van de brandbestrijdingsdienst, de schriftelijke noodprocedures (of ‘intern noodplan’), het evacuatieplan, het interventiedossier, de vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen, de beschrijving van de beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand, controles en onderhoudsbeurten en heel wat andere eventuele informatie. 

Consultes begeleidt uw bedrijf bij de opmaak van uw brandpreventiedossier. Zo voeren wij de risicoanalyse van brand uit op basis van onze eigen Consultes-template voor al uw afdelingen en zones. Op basis van de behaalde score stellen wij u daarna uiteraard preventieve maatregelen voor. 

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.