Milieubegeleiding bedrijven

Consultes biedt een waaier van mogelijkheden op vlak van milieuondersteuning aan bedrijven, nl. :

  • het optreden als milieucoördinator;
  • het opmaken en begeleiden van omgevingsvergunningsaanvragen;
  • het ondersteunen van een interne milieuverantwoordelijke of interne milieucoördinator;
  • het coördineren van een milieuprojecten bv. sturen van een interne energiewerkgroep;
  • het implementeren van een milieu/energiezorgsysteem zoals ISO14001 en ISO50001;
  • het coördineren van MER-projecten;
  • het auditeren en dit tevens m.b.v. van de eigen ontwikkelde tool, de Environmental Grids;
  • het periodiek opvolgen van milieuwet- en regelgeving en bijhouden van registers;
  • het uitvoeren van interne milieuaudits;
  • het uitwerken van een energieplan/audit;

 ....

 

Milieu