Preventie

HAZOP

HAZOP staat voor HAZard & OPerability.

Het principe van de HAZOP-methodiek is het, op een geordende en creatieve wijze, analyseren van een installatie(ontwerp) met als doel het identificeren van ontwerpfouten die zouden kunnen leiden tot veiligheidsproblemen en/of problemen op operationeel gebied. De methodiek is gebaseerd op de aanname dat een aantal problemen in ontwerpfases over het hoofd worden gezien door de complexiteit van de systemen. Door het gestructureerd genereren van vragen door zowel ontwerpers als operationeel personeel wordt een extra controle ingebouwd in het ontwerpproces teneinde deze risico’s voortijdig te onderkennen en aldus beheersbaar te houden. De techniek kan ook op reeds bestaande installaties toegepast worden. Consultes heeft de expertise in huis om u te helpen bij het uitvoeren van een HAZOP.

Een HAZOP-studie wordt uitgevoerd door de installatie op te delen in kleine individuele secties, ook wel nodes (knopen) genoemd. De analyse baseert zich op de P&ID’s (Process & Instrumention Diagrams) die voor de installatie zijn gemaakt. Meestal kunnen op één P&ID meerdere secties worden geïdentificeerd. Nadat de ontwerpintentie eenduidig is bepaald, worden voor elke sectie mogelijke procesafwijkingen geïdentificeerd ten opzichte van deze ontwerpintentie. Voor elke procesafwijking wordt onderzocht tot welk gevaar en/of operationeel probleem dit zou kunnen leiden. Dit gebeurt door een aantal parameters te overlopen. Gidswoorden helpen bij het systematisch analyseren van de gehele installatie op veiligheid en operabiliteit.

 

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.