Preventie

Compliance audit / Safety Grid

Voor de uitvoering van onze audits werken we met Grids. Zo ontwikkelden we o.a. ook de Safety Grid, een must voor elk bedrijf dat een duurzaam preventiebeleid wil uitbouwen of optimaliseren. Aan de hand van de Grid krijgt u een volledig en duidelijk inzicht in de mate waarin uw bedrijf conform alle relevante veiligheidsregelgevingen werkt. In functie van uw behoeften kunt u de tool gebruiken voor interne opvolging of als input voor het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen. 

Gaat u voor een basisscreening? Daarin worden alle nodige gegevens en documenten doorgenomen en stellen wij, na overleg met uw interne verantwoordelijke, een onmiddellijk bruikbaar instrument op waarmee u kunt rapporteren aan uw stakeholders. Of kiest u voor een meer uitgebreide doorlichting met een gedetailleerde actielijst die genoteerde verbeterpunten en noodzakelijke acties toelicht? Met dat rapport kunt u prioriteiten stellen en continue verbeteringen verder opvolgen.

Consultes kan dergelijke audits of doorlichtingen ook uitvoeren op vlak van milieu, energie, duurzaamheid of gevaarlijke stoffen.

Zo slaat uw bedrijf doelbewust de weg in naar een werkbare, pragmatische en haalbare conformiteit met de geldende wetgeving.

 
Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.