Omgevingsvergunningsaanvraag

Omgevingsvergunningsaanvraag - milieu

 

Als u een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor mens en leefmilieu, is een omgevingsvergunning vereist.

 

Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, is er sprake van een omgevingsvergunning (klasse 1 of 2) of een akte (klasse 3). Daarnaast dient een inrichting bij het veranderen van de exploitatie tevens een aanvraagdossier in te dienen bij de bevoegde instanties.  

De wetgeving is geëvolueerd naar een gecombineerde omgevingsvergunning d.w.z. één vergunning voor het exploiteren van een hinderlijke inrichting of activiteit en/of het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling en/of het verkavelen van gronden.


Consultes begeleidt hierbij de bedrijven en dit vanaf het stadium van projectontwikkeling, meer bepaald het afstemmen op de van toepassing zijnde milieu- en relevante wetgeving en implementatie van de Beste Beschikbare Technieken.

Diverse stappen volgen zoals het overleg met de overheid via de projectvergadering, het opstellen van het aanvraagdossier en de opvolging na indiening, tot de uiteindelijke fase van realisatie.


Daarnaast biedt Consultes begeleiding van diverse aanvraagdossiers zoals aanvraagdossiers wijziging voorwaarden, indienen beroep, … .