Milieu

Omgevingsvergunningsaanvraag

Moet u binnenkort een omgevingsvergunning aanvragen? Consultes begeleidt bedrijven en Architecten, van de volledige inzameling van alle benodigde gegevens tot de finale indiening op het omgevingsloket. Vanaf de fase van projectontwikkeling stemmen we uw project af op de milieuwetgeving en alle relevante wetgeving die van toepassing is. Daarbij implementeren we de best beschikbare technieken (BBT). We begeleiden u bij elke stap, van het overleg met de overheid tot de uiteindelijke uitvoering en opvolging van uw project.

Bij dit traject helpen wij allerlei topics mee uitwerken, zoals energiestudies, energieplannen, mobiliteitsscans, project-MER-screenings, MER-rapporten, ETS-monitoringrapporten, veiligheidscoördinatie, brandveiligheid … Bovendien kan Consultes diverse types aanvraagdossiers uitwerken, bijvoorbeeld in het kader van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden of de overdracht van vergunningen.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.