Milieu

Energieaudit - energieplan - energiebalans

Voor heel wat bedrijven is het, volgens het Vlaams Energiebesluit, verplicht om over een energiebalans, energieaudit of een energieplan te beschikken. Voor het opstellen van dergelijke energierapporten kunt u vertrouwen op de expertise en deskundigheid van Consultes als erkende energiedeskundige.  

Om ervoor te zorgen dat u door het bos de bomen ziet, wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de bestaande wetgeving m.b.t. energierapportage.  

Wat moet mijn bedrijf doen? 

In het Vlaams Energiebesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen een energieplan, energieaudit en een energiebalans. Deze moeten telkens op vestigingsniveau opgesteld worden. Om te bepalen welke van de drie een bedrijf moet uitvoeren, wordt er gekeken naar het finaal energiegebruik en de grootte van de onderneming. Indien een onderneming meerdere vestigingen heeft, moet er per vestiging nagegaan worden of deze vestiging afzonderlijk gezien wordt als grote onderneming al dan niet als KMO. Onderstaand schema geeft en overzicht van wie wat moet doen.  

 
Jaarlijks finaal energiegebruik

Het is belangrijk een energieplan, -audit of -balans niet te verwarren met een energiestudie. De energiestudie moet, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden toegevoegd bij een omgevingsvergunningaanvraag.

EBO

Naast bovenstaande zaken is er ook nog het flankerend beleidsinstrument van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO). Dit is een vrijwillige overeenkomst tussen het Vlaams gewest en energie-intensieve bedrijven (jaarlijks finaal energiegebruik van méér dan 0,1 PJ). De nieuwe energiebeleidsovereenkomsten lopen van 1 januari 2023 tot eind 2026. Hierbij moeten de bedrijven ook een energieplan opstellen met energiebesparende maatregelen, data aanleveren over hun warmtevraag en restwarmte, energiebeheermaatregelen uitvoeren en een klimaataudit (niet-VER bedrijven) of klimaatroadmap (VER bedrijven) opstellen.

Voor het opstellen van dergelijke energierapporten kunt u vertrouwen op de expertise en deskundigheid van Consultes als erkende energiedeskundige.

 
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.