Preventie

Seveso

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die een activiteit uitoefenen die verband houdt met het behandelen, vervaardigen, gebruiken en/of opslaan van gevaarlijke stoffen waarvan de aanwezige hoeveelheden van die grootorde zijn dat ze een groot risico vormen voor het veroorzaken van zware industriële ongevallen. De Europese Seveso III richtlijn (richtlijn 2012/18/EU), omgezet in het Samenwerkingsakkoord (SWA 3) voorziet in het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Sevesobedrijven worden onderverdeeld in hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen. De aanduiding als hogedrempelinrichting of lagedrempelinrichting (d.i. de zogenaamde Seveso-status van de inrichting) gebeurt op basis van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in die inrichting aanwezig zijn. Het is aan u als bedrijf om te weten of u onder de toepassing valt en voldoet aan de bijhorende verplichten.  

Consultes kan u ondersteuning bieden in onder meer het bepalen van deze Seveso-status, het in kaart brengen van de Seveso verplichtingen, het begeleiden bij het laten opmaak van een VR rapport, nota of veiligheidsstudie (door VR deskundige), het uitwerken van de nodige aanpassing aan de omgevingsvergunning, het opmaken van een SWA-VR, het aanmelden en het uitvoeren van de kennisgeving aan TEV, het opstarten en het implementeren van een vereist veiligheidsbeheersysteem en het helpen interpreteren van de van toepassing zijnde SIT’s.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.