Milieu

SEVESO

 

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die een activiteit uitoefenen die verband houdt met het behandelen, vervaardigen, gebruiken en/of opslaan van gevaarlijke stoffen waarvan de aanwezige hoeveelheden van die grootteorde zijn dat ze een groot risico vormen voor het veroorzaken van zware industriële ongevallen. De Europese Seveso III-richtlijn (richtlijn 2012/18/EU), omgezet in het Samenwerkingsakkoord SWA 3, voorziet de regelgeving voor het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Seveso-bedrijven worden onderverdeeld in "hoge drempel"-inrichtingen en "lage drempel"-inrichtingen, de zogenaamde Seveso-status van de inrichting. Deze aanduiding gebeurt op basis van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in die inrichting aanwezig zijn. Het is aan u als bedrijf om te weten of u onder de toepassing valt en voldoet aan de bijhorende verplichten.  

Consultes kan u ondersteuning bieden in het bepalen van de Seveso-status, bij het in kaart brengen van de Seveso-verplichtingen, de coördinatie met de VR-deskundige (voor opmaak OVR, nota's of veiligheidsstudies), de nodige aanpassing aan de omgevingsvergunning, het opmaken van een SWA-VR, het aanmelden en het uitvoeren van de kennisgeving, het opstarten en het implementeren van een vereist veiligheidsbeheersysteem en het helpen interpreteren van de van toepassing zijnde SIT’s. 

Dankzij onze jarenlange ervaring en vakkennis bouwde Consultes stap voor stap aan een uiterst praktische manier om al uw chemische agentia te inventariseren: onze Chemical Assessment Tool (CAT).  Bovendien laten ingebouwde screeningstools toe om al uw chemische stoffen en mengsels blijvend op te volgen in functie van de verschillende relevante wetgevingen.  De Consultes Chemical Assessment Tool is de meest efficiënte oplossing voor het beheer van al uw gevaarlijke producten.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.