Milieucoördinator

Het aanstellen van een milieucoördinator

 

Het aanstellen van een milieucoördinator is een wettelijke milieuverplichting voor veel klasse 1-bedrijven.

Voor sommige bedrijven is het niet mogelijk om een milieucoördinator werkzaam in het bedrijf aan te stellen.

De medewerkers van Consultes beschikken allen over een erkenning en kunnen aangesteld worden als extern milieucoördinator (type A of B). 

Onze milieucoördinatoren zijn dagelijks bezig met de milieuproblematiek en worden hierin tevens continu opgeleid.  Hun kennis van de steeds wijzigende milieuwet- en regelgeving en praktische jarenlange ervaringen tevens in productieomgeving, voor een sterk toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

 

Bij bedrijven met een interne milieucoördinator kan er deskundige ondersteuning aangeboden worden.

Daarnaast kunnen tijdelijke ad-interim projecten uitgevoerd worden als milieucoördinator bij afwezigheden van interne verantwoordelijken.

 

Voor wat betreft de uitwerking van de taken als extern milieucoördinator wordt er bij Consultes met een standaardmethodiek gewerkt, waarbij de klant indien gewenst aanvullingen doen.

Na het uitvoeren van de rondgang wordt een verslag van rondgang en/of bespreking opgesteld met vermelding van aanbevelingen en/of non-conformiteiten en/of voorstellen tot verbetering.  De acties worden bijgehouden in een standaardactielijst, aangevuld met de specifiek milieupunten van het bedrijf en waarbij tevens de periodieke milieuverplichtingen worden vermeld (cfr. milieukalender).  Deze informatie wordt mee opgenomen als bijlage van het jaarverslag.