Preventie

ATEX

De ATEX-regelgeving legt alle veiligheidsvereisten vast voor zones waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn door onder meer brandbare dampen, nevels, gassen of stoffen. De ATEX-regelgeving vloeit voort uit twee Europese richtlijnen: de economische richtlijn 2014/34/EU (vroeger ATEX 95, nu ATEX 114) en de sociale richtlijn 1999/92/EG (vroeger ATEX 137, nu ATEX 153). Beiden werden omgezet in Belgische wetten via een Koninklijk Besluit en de Codex. Bedrijven moeten ook de veiligheidsvoorschriften van het AREI naleven voor zones met ontploffingsgevaar.

Om aan al die wettelijke voorschriften te voldoen, ondersteunt Consultes u bij de opmaak van uw zoneringsdossiers. Die bestaan uit een zoneringsverslag (of ‘omstandig verslag’) met bijbehorende zoneringstekeningen en een explosieveiligheidsdocumenten met daarin de maatregelen die uw bedrijf neemt ter bescherming van werknemers in mogelijks explosieve atmosferen.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.