Preventie

Atex

De ATEX-regelgeving legt alle veiligheidsvereisten vast voor zones waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn door onder meer brandbare dampen, nevels, gassen of stoffen. De ATEX-regelgeving vloeide voort uit twee eerdere Europese richtlijnen: de economische richtlijn 2014/34/EU (vroeger ATEX 95, nu ATEX 114) en de sociale richtlijn 1999/92/EG (vroeger ATEX 137, nu ATEX 153). Beiden werden omgezet in Belgische wetten via een Koninklijk Besluit en de Codex-welzijnswetgeving. Bedrijven moeten ook de veiligheidsvoorschriften van het AREI naleven voor zones met ontploffingsgevaar.

Om aan al die wettelijke voorschriften te voldoen, ondersteunt Consultes u bij de opmaak van uw zoneringsdossiers. Die bestaan uit een zoneringsverslag (of ‘omstandig verslag’) en uit bijbehorende zoneringstekeningen en explosieveiligheidsdocumenten met daarin onder andere de maatregelen die uw bedrijf neemt  ter bescherming van werknemers in mogelijk explosieve atmosferen.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.