Preventie

Preventie

Zorg dragen voor het welzijn en de veiligheid van werknemers is een morele en wettelijke verplichting voor iedere duurzame onderneming. Werkgevers kunnen hiervoor gelukkig beroep doen op de spilfiguren die zij hiervoor aanstellen: de interne preventieadviseurs. Maar dit blijft geen evidente opdracht.

Consultes biedt een helpende hand!

Als beginnende preventieadviseur bent u misschien nog op zoek naar een goede werkingssystematiek.
Als ervaren preventieadviseur kampt u waarschijnlijk met tijdsgebrek of vreest u voor bedrijfsblindheid na verloop van tijd.

Onze aanpak bestaat telkens uit een pragmatische doorlichting van uw preventiedossier en vertaalt zich in een concreet actieplan met nuttige verbetervoorstellen.
Deze aanpak levert u veel tijdswinst want, als startende preventieadviseur wordt u door Consultes met kennis van zaken ‘op de sporen
gezet’. Voor de meer ervaren preventieadviseur reiken we u het actieplan aan als nuttige tool om uw eigen GPP bij te sturen. Specifieke thema’s die aan het licht komen krijgen door ons een diepgaandere uitwerking.

We bieden u een systematiek waarmee opvolging, rapportering en borging van uw dynamisch risicobeheersysteem mogelijk wordt.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.