Preventiebegeleiding bedrijven

Consultes, uw preventiepartner, biedt ondersteuning bij projecten op maat, zoals:

- uitwerken risicoanalyses

- opmaak globaal preventieplan en jaaractieplan

- uitschrijven van procedures (werken derden, aankoop,...)

- opmaak intern noodplan, evacuatieplannen, interventieplan

- ondersteuning bij arbeidsongevallenonderzoek

Consultes brengt systematiek in uw preventiebeleid:

- op punt zetten van een basisbeheersysteem

- uitvoeren van de Consultes Safety Grid

- implementeren van een OHSAS 18001-zorgsysteem

Preventie