Preventie

Machineveiligheid / CE

Om het onderdeel ‘Arbeidsmiddelen’ van de Codex-welzijnswetgeving na te leven, moeten bedrijven garanderen dat hun machines en installaties correct in dienst gesteld worden en hun werknemers uitsluitend met veilige arbeidsmiddelen werken. Bij die indienststelling wordt onder andere gecontroleerd of de arbeidsmiddelen conform zijn met economische richtlijnen zoals de machinerichtlijn (MRL), de laagspanningsrichtlijn (LSRL) … Ze moeten ook beschikken over alle noodzakelijke en geldende CE-attesteringen.

Consultes ondersteunt u bij de opmaak van machinedossiers conform de sociale richtlijnen uit de Codex (zoals indienststellingen, werkpost-analyses, instructiekaarten) én conform de economische richtlijnen (zoals risicoanalyses van machinebeveiliging, technische constructiedossiers).

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.