Milieu

Documentenbeheer / rapporteringen

Bedrijven moeten heel wat wettelijke milieuverplichtingen vervullen en aan verschillende milieueisen voldoen. De daarbij horende opvolging van documenten is voor veel bedrijven een administratieve rompslomp. Consultes zorgt voor een pragmatische en eenvoudige aanpak via een digitaal documentenbeheersysteem. Met dat gestructureerd documentbeheer pakken we compliance audits aan, keuringsmatrixen, globale preventieplannen en jaaractieplannen.

Onze milieu-experten helpen u bij de voorbereiding, invulling, optimalisering en opvolging van al uw milieuverplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het integraal milieujaarverslag (IMJV), de VMM-afvalwateraangifte, nullozingsrapporten en milieuaudits. Met ons Consultes Grids werken we onder andere meetplannen uit en stellen we actielijsten met een kalender op.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.