Preventie

Risicoanalyses

Met de invoering van de Codex, de wetgeving over welzijn op het werk, en de geleidelijke afbouw van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) werd overgestapt van middelenvoorschriften naar doelvoorschriften. Daar waar het ARAB nauwkeurig omschreven technische regels oplegde, schrijft de Codex nu rechtsnormen en doelstellingen voor waaraan de werkgever zelf een concrete invulling kan en moet geven. 

Om dat als bedrijf goed aan te pakken, is het uitvoeren van risicoanalyses de meest aangewezen methode. Onze Consultes-experten helpen dan ook graag bij het uitvoeren van risicoanalyses op niveau van de organisatie (zoals een compliance audit), op niveau van de afdelingen (zoals risicoanalyses geluid, verlichting, verluchting, intern verkeer …) en op niveau van de werkposten en het individu (zoals taakrisicoanalyses). Ook voor risicoanalyses rond brandveiligheid, machineveiligheid, procesinstallaties (HAZOP), EHBO en elektrische installaties kunt u op de experten van Consultes rekenen.

toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.