Preventie

REACH / CLP / CAT

 

REACH is een Europese verordening 1907/2006 en gaat over de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restricties van Chemische stoffen. Deze wetgeving is van toepassing op het vervaardigen, het invoeren, het in de handel  brengen en het gebruik van chemische stoffen in Europa. Dit is zowel voor de chemische stoffen al dusdanig als de stoffen in mengsels en voorwerpen. 

CLP is ook een Europese verordening 1272/2008 en gaat over regels rond het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels. Het toepassingsgebied van deze wetgeving is alle gevaarlijke stoffen en mengsels in Europa, behalve wanneer hun veilig gebruik geregeld is via andere, reeds bestaande wetgevingen.

Daarnaast bestaan er nog heel wat wetgevingen en regelgevingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen, dit op allerlei niveaus (Europees, federaal en Vlaams). Consultes helpt u hierin wegwijs te geraken en geeft o.a.ondersteuning bij:

  • Opleidingen rond REACH en CLP 
  • Aftoetsing van de compliance  
  • Ondersteuning bij opvolging van deze wetgevingen 
  • Inhoudelijke controle van (ext)SDS = (extended) Safety Data Sheet 

Voor deze diensten bieden we o.a. de Chemical Assessment Tool (CAT), de Chemical Grid en onze online wetgevingsregisters aan.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.