Milieu

ISO 14001

Consultes zorgt voor de implementatie, opvolging en optimalisering van zorgsystemen binnen uw bedrijf. Onder een zorgsysteem verstaan wij het geheel van alle beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen van een bedrijf waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de milieuaspecten en welzijnsrisico’s. 

Voor de uitvoering van uw interne ISO-audits kunt u onze consultants inschakelen. Een milieuzorgsysteem ISO 14001 of energiezorgsysteem ISO 50001 wordt stilaan onmisbaar voor elk groeiend bedrijf dat duurzaam ondernemen vooropstelt. Consultes helpt met een structuur en systematiek die toelaten om de evolutie van de wet- en regelgeving te volgen en milieuconformiteit te garanderen. Zo beschikken wij over een eigen methodiek die uw milieuaspecten in kaart brengt en hun belangrijkheid bepaalt, een high-level structuur implementeert en een contextanalyse uitvoert.
 

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.