Milieu

Energieprojecten

Onze ervaren energie-experts hebben diepgaande kennis van de industriële sector en zijn goed thuis in de technische aspecten van energie-efficiëntie. We voeren grondige analyses uit om potentiële energiebesparingsmogelijkheden te identificeren en stellen op maat gemaakte oplossingen voor die passen bij uw specifieke bedrijfsprocessen. Deze analyse kan indien nodig gepaard gaan met een meetcampagne.

Ons technisch energieadvies omvat onder andere:

 • Optimaliseren van bedrijfsprocessen op het vlak van:
  • Energiegebruik
  • Energie-efficiëntie
  • Warmtevraag
  • Restwarmte en warmterecuperatie
  • Waterverbruik
 • Analyse van huidige of toekomstige infrastructuur:
  • Compressoren, motoren, ventilatoren, …
  • Koelinstallaties
  • Stookinstallaties
  • Stoominstallaties
  • Persluchtinstallaties
 • Identificeren en verhelpen van sluimerverbruik
 • Invoeren van slimme energiemonitoringsystemen
 • Dimensionering hernieuwbare energie-installaties zoals:
  • PV-panelen, warmtepompen, batterijen, …

Bij Consultes begrijpen we dat het financiële aspect een belangrijke rol speelt in uw bedrijfsbeslissingen. Daarom houden we rekening met de kosten en baten van onze aanbevelingen. We helpen u de juiste  investeringsbeslissingen te nemen door een gedegen kosten-batenanalyse uit te voeren, waarbij we de terugverdientijd en de financiële voordelen van energiebesparende maatregelen in kaart brengen.

Onze focus ligt op het leveren van meetbare resultaten en een positieve impact op uw bedrijfsresultaten.

 
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.