Milieu

ADR

Het vervoer van gevaarlijke goederen vormt een potentieel risico voor mens en omgeving. Daarom moet elke onderneming die gevaarlijke goederen over de weg vervoert of laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden uitvoert (met inbegrip van de overslag van weg, spoor of binnenwateren naar een andere vervoerswijze) beschikken over één of meerdere veiligheidsadviseurs. De ADR-wet regelt het veiligheidsadvies voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Consultes beschikt over een erkende ADR-veiligheidsadviseur (voor gevaarlijke goederen van alle klassen behalve klasse 1, 2 en 7) die u advies verleent om dit vervoer onder veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Consultes kan optreden als extern ADR-veiligheidsadviseur of uw eigen, interne veiligheidsadviseur ondersteunen.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.