ADR

ADR - veiligheidsadvies vervoer gevaarlijke goederen

Het vervoer van gevaarlijke goederen vormt een risico voor mens en omgeving. Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). ADR is de afkorting van de Franse titel van dit Verdrag namelijk "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Elke onderneming die gevaarlijke goederen over de weg vervoert en/of laad-, los-, vul-, of verpakkingswerkzaamheden verricht, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa moet beschikken over één of meerdere veiligheidsadviseur(s).

CONSULTES beschikt over een gediplomeerde ADR-veiligheidsadviseur (gevaarlijke goederen van alle klassen behalve klasse 1, 2 en 7) en kan advies verlenen om het vervoer van gevaarlijke goederen onder veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.
CONSULTES kan optreden als extern ADR-veiligheidsadviseur (voor vervoer van gevaarlijke goederen van alle klassen behalve klasse 1, 2 en 7) maar kan ook de interne veiligheidsadviseur bijstaan en ondersteunen.