energy

TOOLS

Energy Grid

energy

 

De door Consultes ontwikkelde Energy Grid is een tool die gebruikt wordt om aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een beeld te scheppen van het actuele niveau van de energie status en het energiebewustzijn in uw onderneming. Hierbij worden zowel de wettelijke verplichtingen, het niveau van energiebeheer als de technische situatie gescreend. Het resultaat van de Energie Grid geeft een rapport met een overzicht van de ‘energie status’ van het bedrijf, alsook het verbeterpotentieel op verschillende gebieden. Indien de cijfers voorhanden zijn, krijgt het bedrijf meteen ook een globale energiebalans waarmee het management voeling krijgt met de grote en kleinere energieverbruikers binnen de onderneming.

 

Onderdelen van de Energy Grid

Wettelijk kader energie

Energiemanagement

Energiemonitoring

Productieproces

Utilities

HVAC

Isolatie

Verlichting

Hernieuwbare energie

Restprocessen