Environmental Grid

TOOLS

Environmental Grid

Environmental Grid

 

De door Consultes ontwikkelde Environmental Grid is een must voor elk bedrijf dat een duurzaam beleid wil uitbouwen of optimaliseren. Aan de hand van de Environmental Grid krijgt u een volledig en duidelijk inzicht in de mate waarin uw bedrijf conform alle relevante milieuregelgevingen werkt.

Gaat u voor een basisscreening? Daarin worden alle nodige gegevens en documenten doorgenomen en stellen wij, na overleg met uw interne verantwoordelijke, een onmiddellijk bruikbaar instrument op waarmee u kunt rapporteren naar uw stakeholders. Of kiest u voor een meer uitgebreide doorlichting met een gedetailleerde actielijst die genoteerde verbeterpunten en noodzakelijke acties toelicht? Met dat rapport kunt u prioriteiten stellen en continue verbeteringen verder opvolgen.

Zo slaat uw bedrijf doelbewust de weg in naar een werkbare, pragmatische en haalbare conformiteit met de geldende milieuwetgeving.