Chemical

TOOLS

Chemical Grid

Chemical

 

Op de dag van vandaag bestaan er heel wat wetgevingen en regelgevingen met betrekking tot gevaarlijke producten, dit op allerlei niveaus (Europees, federaal en Vlaams). Om wegwijs te geraken in wat er voor uw onderneming relevant is, ontwikkelde Consultes de Chemical Grid. Aan de hand van deze Grid, kan u per thema aftoetsen in welke mate uw onderneming voldoet aan alle verplichte regels rond preventie, milieu en productbeleid met betrekking tot chemicaliën. 
De Chemical Grid bestaat uit verschillende thema’s, zoals REACH, CLP, gevaarlijke producten in kader van de VLAREM-wetgeving en welzijnswetgeving, Seveso, ADR, biociden/ pesticiden en andere relevante wetgevingen rond gevaarlijke producten.

Aan de hand van deze tool krijgt u een handig overzicht van welke regels van toepassing zijn én krijgt u ook de mogelijkheid om verder aan de slag te gaan met de vastgestelde werkpunten.