Nieuws

CSR Directive en de impact op ondernemingen

16/03/2023

Weet u al welke impact uw onderneming heeft op mens en milieu? Of wat uw onderneming doet om het welzijn van de werknemers en de consumenten te garanderen? Wacht niet langer om uw duurzaamheidsbeleid in kaart te brengen.

Op 28 november 2022 keurde de Raad van de Europese Unie de nieuwe richtlijn rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ofwel de ‘Duurzaamheidsrapportage door ondernemingen’ goed. Deze richtlijn, die midden 2024 in werking zal treden in België, bouwt verder op de eerder geformuleerde Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zal dienen als een leidraad voor duurzaam bedrijfsbeheer in kader van de Europese Green Deal waarbij bedrijven vereist zijn alle aspecten van duurzaamheid mee te nemen in hun jaarlijkse rapportage. Het toepassingsgebied van de CSRD voor bedrijven zal zich in 3 verschillende fasen uitbreiden.

 

 

HUIDIGE NFRD

De huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is een Europese richtlijn die bepaalt dat grote bedrijven informatie moeten verstrekken over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. De richtlijn, die inging vanaf 2018, heeft het doel transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen en stakeholders te voorzien van belangrijke informatie over het effect van bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu. Bedrijven moeten rapporteren over een aantal specifieke onderwerpen, waaronder milieu-impact, maatregelen tegen corruptie en mensenrechtenschendingen. De NFRD geldt voor grote beursgenoteerde bedrijven en niet-beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers

NIEUWE CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die verder bouwt op de huidige NFRD door het toepassingsgebied van bedrijven in 3 verschillende fasen uit te breiden. Zo zullen NFRD-plichtige ondernemingen vanaf 2024 een jaarlijkse rapportage volgens de CSRD richtlijnen moeten opmaken. Vanaf 2025 zullen grote ondernemingen binnen de Europese Unie onder het toepassingsgebied vallen. Ten slotte zullen Europese beursgenoteerde KMO’s een jaarlijkse rapportage conform aan de CSRD moeten opmaken vanaf 2026.

 

 

Naast het uitbreiden van het toepassingsgebied, legt de CSRD tevens een aantal standaarden (13) vast waarmee men de inhoud van gerapporteerde duurzaamheidsinformatie zal bepalen.  Dit zijn de ESRS of European Sustainability Reporting Standards. Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen, zullen volgende duurzaamheidscriteria of ESRS moeten beschrijven in hun jaarrapportage.

 

 

OOK VOOR NIET-BEURSGENOTEERDE KMO’S VAN BELANG

Ook al vallen niet-beurgenoteerde KMO’s niet binnen het toepassingsgebied van de CSRD, toch zullen zij ook een impact van deze nieuwe richtlijn ondervinden. De ondernemingen die verplicht volgens de CSRD moeten rapporteren, kunnen immers slechts aan hun rapporteringsplicht voldoen indien zij de hiertoe vereiste informatie van hun eigen leveranciers ontvangen. De CSR-richtlijn beperkt zich niet tot het rapporteren van de eigen prestaties, maar zal ook verplichten om de prestaties van de gehele waardeketen in kaart te brengen.

HULP NODIG?

Hulp nodig bij het inventariseren van het duurzaamheidsbeleid van uw onderneming in aanloop naar bovenstaande?
Om als onderneming inzicht te krijgen in de mate waarop duurzaamheid geïntegreerd is in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering, werd door Consultes de Sustainability Grid ontwikkeld. Deze Grid is gebaseerd op de MVO-prestatieladder, die dan weer geïnspireerd is op de ISO26000 en de SDG’s. Naast de 31 thema’s van de MVO-prestatieladder worden in de Grid ook verschillende tools, certificatiemogelijkheden en specifieke maatregelen opgenomen waarover bedrijven kunnen beschikken wanneer ze het principe van duurzaam ondernemen volgen.

 

 

Milieu

 • Afval en afvalwater
 • Biodiversiteit
 • Emissie
 • Energie
 • Grondstoffen en materialen
 • Mobiliteit en transport
 • Producten en diensten
 • Water

Welzijn

 • Arbeidsomstandigheden (diversiteit en kansen, gezondheid, opleiding, veiligheid
 • Consumenten aangelegenheden
 • Eerlijk zaken doen
 • Mensenrechten
 
Tag
Energie
duurzaamheid
Laurien Van Lieshout
Junior Milieuconsultant
Alle consultes experten

inschrijven nieuwsflits

vul hieronder uw e-mailadres in om maandelijks op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op vlak van milieu en preventie.

Ik heb de privacy verklaring gelezen en goedgekeurd.