Webinar
gratis

Opleiding

Stikstofdepositie en het vergunningsverhaal

Webinar
gratis

 

Met een arrest van 25 februari 2021 trok de Raad voor Vergunningsbetwisting een ferme streep door het Vlaamse stikstofbeleid. Dit arrest geeft een duidelijk signaal naar overheid en bedrijven: de ruimte om nog meer stikstof uit te stoten boven kwetsbare natuur is op. Wat zijn de gevolgen voor de vergunningen? Hoe kadert de passende beoordeling en voortoets in dit verhaal? In deze opleiding wordt een overzicht gegeven van stikstofdepositie en impact op vergunningen.

Inhoud:

- Wat is PAS? Juridisch kader

- Passende beoordeling, voortoets en stikstofdepositie in vergunningsaanvragen

- Is de omzendbrief een tijdelijke oplossing?

 

De infosessie vindt plaats op dinsdag 31 augsutus 2021 van 11 uur tot 13 uur. 

U kunt de infosessie bijwonen via webinar of in ons Consultes-kantoor (Blokkestraat 41A - bus 2) in Zwevegem. Ter plaatse volgen is beperkt en volgens de corona-maatregelen.

Deelname is GRATIS.

Inschrijven kan tot en met 27 augustus.

 

Afgelopen
Deze opleiding wordt gegeven door Natasja De Splenter, manager - juriste bij Consultes.

U ontvangt achteraf een attest voor permanente vorming als milieucoördinator en/ of preventieadviseur.
De inschrijvingen zijn afgelopen