Actua-opleiding: Omgevingsrecht in beweging (Antwerpen)
Antwerpen
gratis

Opleiding

Actua-opleiding: Omgevingsrecht in beweging (Antwerpen)

Actua-opleiding: Omgevingsrecht in beweging (Antwerpen)
Antwerpen
gratis

Zoals steeds blijft het Vlaamse omgevingsrecht volop in beweging, met tal van nieuwe wetgeving die al in werking is of dat op korte termijn zal worden: 

  • nieuwe regels rond sloop van gebouwen en ontharding;
  • de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening;
  • een verzameldecreet omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening;
  • het instrumentendecreet met de nieuwe regeling van planschade en planbaten;
  • een decreet rond woonuitbreidingsgebieden; een decreet dat de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitbreiden;

Er staat ook een wijziging van het Milieuhandhavingsbesluit op stapel en er is ten slotte ook een wijziging van diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid.

 

 

 
 
 
 

De opleiding vindt plaats op dinsdag 27 juni in Spaces Antwerpen (Post X - Berchem).

Deelname is GRATIS.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 20 juni.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
dinsdag 27/06/2023 van 14u00 tot 16u00 (koffie & versnaperingen)
De inschrijvingen zijn afgelopen