Nieuws

Nieuwsflits - Update bodem

10/12/2020

VANAF 1 SEPTEMBER 2020 ZIJN VERNIEUWDE PROCEDURES VAN KRACHT VOOR BODEMONDERZOEKEN.

 

In uitvoering van het Bodemsaneringsdecreet en het VLAREBO, werden de standaardprocedures geüpdated.

Deze standaardprocedures zijn de leidraad voor de bodemsaneringsdeskundige voor de uitvoering van de bodemonderzoeken en -saneringen en hebben dus ook gevolgen voor de inhoud van de komende of nog niet ingediende bodemonderzoeken. Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen voor het oriënterend bodemonderzoek.

 

Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) : wijzigingen na 01/09/2020

 • De monsternemingsstrategie, zoals vermeld in de standaardprocedure, is richtinggevend geworden en is niet meer bindend, waardoor de bodemsaneringsdeskundige gemotiveerd kan afwijken van de standaard meetstrategie en er mogelijks meer of minder administratief kan worden behandeld.
 • Geen ‘conformverklaring’ meer nodig van elk bodemonderzoek. De bodemsaneringsdeskundige zal voortaan door de OVAM geauditeerd worden op de processen en kwaliteitssystemen en niet meer per product of per bodemonderzoek.
 • Asbestonderzoeken wordt nu in een apart deel beschreven. Overschrijding van 100 mg asbest / kg grond wordt aan een methodologie ‘Duidelijke Aanwijzing van een Ernstige Bodemverontreiniging’ onderworpen.
 • Het onderzoeken van waterbodem ter hoogte van het lozingspunt van bedrijfsafvalwater is niet meer verplicht (en werd geschrapt uit de standaardprocedure).

Link: https://www.ovam.be/standaardprocedures

 

Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) is nodig bij:

 1. Overdracht van een risico-grond door de overdrager;
 2. Sluiting van een risico-inrichting door de exploitant;
 3. Periodieke onderzoeksplicht (om de 10 of 20 jaar) door de exploitant bij de exploitatie van een risico-inrichting (ingedeeld in de indelingslijst van bijlage 1 van VLAREM 2 met een VLAREBO categorie A-B-A*-B*) – opgelet voor het eerste OBO - https://www.ovam.be/periodieke-onderzoekstermijnen;
 4. Faillissement van een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond door de curator;
 5. Éénmalige onderzoeksplicht tegen eind 2014 door de vereniging van mede-eigenaars voor mede-eigendommen met een historische risico-inrichting;
 6. De opstart voor een GPBV-activiteit met gevaarlijke stoffen (cat. S in de indelingslijst van bijlage 1 van VLAREM 2). Het betreft hier een éénmalig OBO.;
 7. Aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging als die door de OVAM worden opgelegd aan de persoon die door de OVAM wordt aangeduid.
 8. Risicogronden met historische activiteiten opgestart voor 29-10-1995 en waarop nog geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd    =    NIEUW !!

   Fasering voor de uitvoering:

               Categorie B        < 31-12-2021

               Categorie A        < 31-12-2023

               Categorie O       < 31-01-2027

   De OVAM zal omtrent die laatste nieuwe verplichting de eigenaars aanschrijven.

VRIJGESTELD van OBO sinds 01/01/2015 : bij onteigeningen of bij vereffeningen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere interessante updates te vermelden:

 

GRONDVERZET

Om verspreiding van bodemverontreinigingen in Vlaanderen te beheersen, is de regeling rond het grondverzet van kracht.

Voor het afvoeren van verdachte grond (zie definities wetgeving) en/of van partijen grond van meer dan 250 m3, dient de volgende werkwijze gevolgd te worden:

Bron: OVAM

 

De laatste aanpassingen voor de regelingen rond grondverzet zijn van kracht sinds 01-04-2019 (m.b.t. de waterbodems, het technisch verslag, het gehalte aan stenen < 25%,  bij transport > 3,5 ton aanmelden bij bodembeheerorganisatie, aanmeldingsplicht van de uitvoerder van de werken en de vervoerder, staalname strategie in het technisch verslag (o.a. asbest), …) .

Voor uitzonderingen en speciale regelingen, wordt verwezen naar de OVAM website https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-schema-voor-de-opmaak-v…  of kan u steeds navraag doen bij een bodemsaneringsdeskundige.

 

BODEMSANERINGSORGANISATIES

Deze non-profit organisaties ondersteunen de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen met subsidiemogelijkheden vanuit de overheid.

 

Er bestaat ook een losstaande cofinanciering voor bedrijven of instellingen van saneringen voor historische bodemverontreinigingen.

 

DIGITALE INFORMATIE

De OVAM werkt nog aan de verdere digitalisering van informatiestromen tussen alle partijen (exploitanten, bodemsaneringsdeskundigen, bodembeheerorganisaties en aanverwante partijen, …). Een aantal voorbeelden die momenteel al beschikbaar zijn:

 

An Van Ginderachter
Senior Milieuconsultant
Alle consultes experten

inschrijven nieuwsflits

vul hieronder uw e-mailadres in om maandelijks op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op vlak van milieu en preventie.

Ik heb de privacy verklaring gelezen en goedgekeurd.