Preventie

Zorgsystemen (ISO / VCA)

Consultes zorgt voor de implementatie, opvolging en optimalisering van zorgsystemen binnen uw bedrijf. Onder een zorgsysteem verstaan wij het geheel van alle beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen van een bedrijf waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de milieuaspecten en welzijnsrisico’s. 

Voor de uitvoering van uw interne ISO-audits kunt u onze consultants inschakelen. De ISO 45001-norm bevat eisen voor een zorgsysteem waarmee bedrijven hun risico’s rond welzijn en veiligheid kunnen beheersen en hun prestaties verbeteren. Om te voldoen aan de welzijnswetgeving en continu verbetering na te streven, helpt Consultes alle gevaren en risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid te inventariseren en evalueren. We beschikken over heel wat standaarddocumenten om de conformiteit met normvereisten te bekomen. Uiteraard houden we altijd rekening met alle bestaande en geldige werkwijzen (al dan niet volgens de OHSAS 18001-norm) en volgen we systematisch alle wijzigingen in de wet- en regelgeving op.

Consultes ondersteunt ook uw VCA-zorgsysteem. Als aannemers dat officieel veiligheidschecklist voor aannemers (of VCA-) certificatieproces succesvol doorlopen, tonen ze dat zij alle noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen en zo de risico’s voor hun eigen werknemers en die van hun opdrachtgever tot een minimum beperken. Consultes helpt u op een gestructureerde manier bij de opmaak van een praktisch VCA-handboek voor uw bedrijf.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.