VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

Er zijn verschillende veiligheidszorgsystemen ontwikkeld die contractoren de mogelijkheid bieden aan te tonen dat zij de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van hun opdrachtgever tot het minimum beperkt worden. VCA is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

 

CONSULTES verzorgt de implementatie, de uitwerking en de optimalisatie van uw VCA-zorgsysteem.

Wij bieden hierbij de structuur en systematiek om tot een praktisch VCA-handboek te komen dat voldoet aan de doelstellingen en minimumeisen van de VCA-checklist.