Quality of Working Life

Welzijnsbewustwording

Een must voor iedereen die een duurzaam veiligheidsbeleid wenst uit te bouwen of te optimaliseren.

 

Behaviour Based Safety, veiligheidscultuur, (on)bewust gedrag op de werkvloer, motivatie van werknemers… het zijn allemaal termen waarmee de ‘moderne’ preventieadviseur de laatste jaren meer en meer te maken krijgt. En terecht… Elke werknemer is immers belangrijk en uitval om welke reden dan ook (ongeval, ziekte, burn-out) moet vermeden worden.

 

Daarom heeft Consultes in samenwerking met ABZ Biofeedback, een innovatief programma bedacht dat gericht is op het algemeen bevorderen van het welzijnsbewustzijn van alle medewerkers en zo ook de psychosociale aspecten aanpakt. Er wordt gewerkt aan “Quality of Working Life”.

 

Want gezonde, tevreden en gemotiveerde werknemers resulteren in:

- minder ongevallen
- minder verzuim en ziekte
- verhoogde productiviteit
- betere kwaliteit
- positieve sfeer
- tevreden klanten

- minder (on)zichtbare kosten