ISO 45001

ISO 45001

In 2013 is besloten om de norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) te herzien en als ISO 45001-norm (Internationale Organisatie voor Standardisatie) te publiceren. Dit gebeurde op 12 maart 2018.

De ISO 45001-norm bevat, net als de OHSA 18001-norm, eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001-norm (kwaliteitsmanagement) en de ISO 14001-norm (milieumanagement). Daarbij is het meest opvallende de nieuwe structuur, de zogenoemde HLS (High Level Structure). De HLS-hoofdstructuur vergemakkelijkt het integreren van de verschillende managementsystemen en het combineren van audits op het gebied van diverse managementnormen.

Daarnaast biedt de nieuwe norm ook meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd.

Het uitgangspunt blijft het voldoen aan de welzijnswetgeving en continue verbetering na te streven door te werken volgens het principe van de plan-do-check-act-cyclus (Deming-cirkel). Dit onder andere door het formuleren van een veiligheidsbeleid en het realiseren van doelstellingen.

CONSULTES biedt u een methodiek voor de inventarisatie en evaluatie van alle gevaren en risico’s op vlak van veiligheid en gezondheid. Het beschikt over diverse standaarddocumenten waarmee de conformiteit met de normvereisten kan bekomen worden. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de reeds bestaande of in gebruik zijnde werkwijzen (al of niet volgens de OHSAS 18001-norm). Een belangrijk gegeven hierbij is ook de eigen structuur en systematiek om de evolutie van de wet- en regelgeving op te volgen.

CONSULTES verzorgt de implementatie, de uitwerking en/of de optimalisatie van uw veiligheidszorgsysteem.