Consultes Safety Grid

Consultes Safety Grid

De Consultes Safety Grid is een must voor iedereen die een duurzaam preventiebeleid wenst uit te bouwen of te optimaliseren.

De Consultes Safety Grid is opgesteld om de mazen in het veiligheidsnet voldoende klein te krijgen zodat ongevallen en incidenten zoveel mogelijk kunnen vermeden worden.

Het invoeren van de Consultes Safety Grid kan in verschillende fasen en dieptes gebeuren naargelang de wens van het bedrijf, en in analogie met het bedrijfsbeleid.

Consultes brengt de conformiteit van uw preventiebeleid visueel in kaart en legt de basis voor gerichte actieplannen.