Behaviour Based Safety

Veiligheidsbewustwording

De heersende veiligheidscultuur binnen een bedrijf is het allerbelangrijkste voor het al of niet slagen van het preventiebeleid. Deze veiligheidscultuur wordt gedragen door de graad van veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers. CONSULTES kan op maat van uw bedrijf een programma opzetten om enerzijds het bewustzijn van de medewerkers te verhogen door opleiding en anderzijds de tools aan te bieden om dit bewustzijn op de vloer te borgen.

De uiteindelijke doelstelling is steeds het verminderen en voorkomen van onveilige handelingen of de basis van de ongevallenpiramide verkleinen.