← Terug naar overzicht

Nieuws

Safety & Environmental grid

 

 

DE SCREENINGS- EN RAPPORTERINGSTOOL I.K.V. DE CONFORMITEIT MET PREVENTIE- EN MILIEUWETGEVING

De “Consultes Safety & Environmental grid” is een must voor iedereen die een duurzaam beleid wenst uit te bouwen of te optimaliseren.

 

In de lijn van een zorgsysteem heeft Consultes een systematiek ontwikkeld om up-to-date te blijven met de wetgeving.  Aan de hand van deze tool krijgt u een volledig en duidelijk inzicht in de conformiteit van uw bedrijf met de relevante veiligheids- en milieuregelgevingen.

 

Volgens de noodzaak en keuze van het bedrijf kan deze tool toegepast worden voor preventie of voor milieu of voor beide samen. Daarnaast kan er geopteerd worden voor een basisscreening of voor een uitgebreidere doorlichting.

 

BASISSCREENING

Na het verzamelen van de nodige gegevens en documenten worden deze doorgenomen waarna een overleg met de interne verantwoordelijke (2 sessies op afstand of 1 x sessie on site) leidt tot een overzichtelijk, grafisch rapport.

Het resultaat is een onmiddellijk bruikbaar instrument om te rapporteren naar stakeholders:

 

UITGEBREIDERE DOORLICHTING

Na het uitvoeren van de basisscreening wordt bijkomend een gedetailleerde actielijst uitgeschreven met toelichting van de genoteerde verbeterpunten en noodzakelijke acties.

Deze actielijst is een onmiddellijk bruikbaar instrument voor het stellen van prioriteiten en verder opvolgen van continue verbeteringen.

 

Door de toepassing van deze Consultes-tool kiest u er bewust voor om de weg in te slaan naar een werkbare, pragmatische en bereikbare wettelijke conformiteit voor uw bedrijf met de van toepassing zijnde welzijns- en milieuwetgeving.

 

Wenst u een offerte? KLIK HIER


Environmental & Safety grid - Consultes from STUDIO52 on Vimeo.

← Terug naar overzicht