← Terug naar overzicht

Nieuws

Wijzigingen omgevingsvergunningenbesluit 11/09/2020

 

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan:

 

 • het Omgevingsvergunningenbesluit;
 • het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;
 • Bijlage 1 van VLAREM.

 

Daarnaast wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten opgeheven. 

 

Het besluit van 11 september 2020 heeft betrekking op:

 

 1. Aanpassingen in het kader van meldingen
 2. Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen
 3. Aanpassingen in het kader van advisering
 4. Aanpassingen in het kader van het openbaar onderzoek
 5. Maximaal digitaal
 6. Aanpassingen van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar
 7. Omgevingsvergunningscommissies
 8. Formeel-technische aanpassingen

 

Enkele bepalingen rond de omgevingsvergunningscommissies treden reeds in werking op 15 september 2020. De bepalingen in het kader van meldingen en bijstelling van (RO)-voorwaarden treden in werking op 3 november 2020. De andere bepalingen treden in werking 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit.

← Terug naar overzicht