Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 4e kwartaal 2022

03/04/2023

 

UPDATE MILIEU- EN PREVENTIEWETGEVING

4e KWARTAAL 2022

 

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

 

ALGEMEEN

 

16 november 2022 (B.S.). - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

 

Dit betreft de publicatie van de VLAREM-trein 2019. U kan hier de reeds overgemaakte wijzigen  consulteren.

 

Dit besluit trad op 26/11/2022 in werking– excl. Artikel 19, 20, 21, 33, 45 en 46. Deze artikels treden in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, vast te stellen datum.

 

Artikel 69, 3°, treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, vast te stellen datum en ten laatste op 1 januari 2025.