Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 4e kwartaal 2020

19/01/2021

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu- en preventiewetgeving en dit telkens met een link naar de wetgeving.

Het betreft de wijzigingen vanaf 01/10/2020 t.e.m. 31/12/2020.

MILIEU

ALGEMEEN

VLAAMS ENERGIE AGENTSCHAP WORDT VLAAMS ENERGIE EN KLIMAAT AGENTSCHAP

Decreet van 4 december 2020 houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving, B.S. 16 december 2020.

Wijzigingen van oa. DABM, Decreet Natuurbehoud en Energiedecreet naar aanleiding van wijziging van VEA naar VEKA :

  • VEKA neemt rechten en plichten over van VEA
  • VEKA neemt rechten en plichten over van Departement Omgeving voor wat betreft verontreiniging als gevolg van broeikasgassen
  • VMM neemt rechten en plichten over van
  • Departement Omgeving voor wat betreft opdrachten inzake atmosfeer
  • Departement Omgeving neemt rechten en plichten over van de VMM voor wat betreft milieurapportering
  • inwerkingtreding : 1 januari 2021 door Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 11 december 2020 gepubliceerd in B.S. d.d. 17 december 2020