Prestatieladder

Prestatieladder

 

De MVO Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

De MVO Prestatieladder, certificatienorm voor MVO is geïnspireerd op internationale documenten en richtlijnen voor onder andere “Guidance on social responsibility” DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en het Global Reporting Initiative (GRI). sustainability (draft ISO/DIS 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI).

ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.
De MVO Prestatieladder, Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm is geschikt voor certificatie.

 

De MVO Prestatieladder, is een op zich zelfstaande certificatienorm met Managementsysteem – Eisen die al deze deel aspecten integreert in hanteerbare eisen onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity).

De MVO Prestatieladder heeft 5 Niveaus. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een moment opname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt.

Op basis van de MVO Prestatieladder kan op ieder Niveau een MVO managementsysteem certificaat worden afgegeven, naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de Opstap Niveaus-1 en 2 is dit een certificaat dat 1 jaar geldig is, met als doel om te ontwikkelen en het MVO certificaat Niveau-3 te behalen.