Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

 

Een duurzaamheidsverslag is een rapport waarin een organisatie zijn economische, ecologische, sociale en bestuurlijke prestaties bekendmaakt.

 

Steeds meer bedrijven willen hun activiteiten duurzamer maken en ontwikkelen een duurzaamheidsrapportageproces om de prestaties te meten, doelen te stellen en veranderingen door te voeren. Een duurzaamheidsverslag is een belangrijk platform voor het communiceren van positieve en negatieve duurzaamheidseffecten, en voor het vastleggen van informatie die invloed kan hebben op het beleid, de strategie en de activiteiten van een organisatie. 

 

Indien u wenst een GRI-duurzaamheidsverslag op te maken, biedt Consultes hierin de nodige ondersteuning. 

 

GRI verwijst naar de opmaak van een duurzaamheidsverslag conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative.

Sinds mei 2013 zijn er vanuit GRI nieuwe richtlijnen beschikbaar, de zogenaamde G4 richtlijnen waarbij er geen onderscheid meer is tussen een verslag niveau A, B of C.

 

Verreweg de belangrijkste vraag is: Wat gaan we schrijven?  Hierbij is het de zaak om te bepalen wat de materiële issues zijn.

Dit zijn de meest relevante onderwerpen op het gebied van duurzaamheid die aansluiten bij de kernwaarden en kernprocessen van de organisatie en die ook zo ervaren worden door de stakeholders van uw bedrijf.  Drie criteria zijn hierbij belangrijk: het bedrijfsbelang, het belang van de stakeholders en de impact die een organisatie heeft op de onderwerpen.  Het proces van de materialiteitstoets en de uitkomsten daarvan dienen ook te worden beschreven in het verslag.

 

Relevante prestatie-indicatoren (uit categorie economisch, milieu, mensenrechten, werkomstandigheden, gemeenschap en productverantwoordelijkheid) dienen beschreven te worden.