Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit met de dag en staat hiermee in de belangstelling van vele organisaties, bedrijven, belangengroepen, ... .

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een manier geworden om de waarden en identiteit van een organisatie te uiten, zaken die organisaties belangrijk vinden in beeld te brengen, en erkenning te krijgen voor iets wat velen al jarenlang doen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt als strategie gebruikt, en is een criterium geworden bij duurzaam aankopen, een instrument voor het aanwerven van medewerkers, een bron van innovatie, ... .

 

Voor de drie MVO-peilers (People, Planet, Profit) kan CONSULTES u, vanuit de jarenlange ervaring in milieu en preventie, begeleiden bij het uitschrijven van u MVO-beleid en het implementeren ervan in uw organisatie.

Naast het bepalen van de relatie tussen MVO en uw organisatie, het begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie, wordt MVO geïntegreerd in de gehele organisatie. Er wordt tevens gecommuniceerd met alle belanghebbenden, waardoor de geloofwaardigheid van uw bedrijf op vlak van MVO vergroot wordt. Ten slotte worden de MVO-activiteiten gemonitored op een aantal relevantie MVO-indicatoren om op die manier continue verbetering van MVO binnen uw bedrijf te garanderen.

 

De implementatie van MVO binnen uw bedrijf kan leiden tot een MVO-verklaring (gebaseerd op ISO 26000) of GRI-duurzaamheidsverslag (cfr. G4-richtlijnen) of het verkrijgen van een certificaat MVO Prestatieladder (Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

 

De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen groeit met de dag en staat hiermee in de belangstelling van vele organisaties, bedrijven, belangengroepen, ... .


 

MVO