Uitbouw zorgsysteem

Zorgsysteem

 

Consultes verzorgt de implementatie, opvolging en optimalisatie van een zorgsysteem binnen uw bedrijf.

 

Een milieuzorgsysteem ISO14001 of energiezorgsysteem ISO50001 wordt onmisbaar voor een groeiend bedrijf dat duurzaam ondernemen vooropstelt.


Wij bieden hierbij een structuur en systematiek aan om de evolutie van wet- en regelgeving te kunnen volgen en milieuconformiteit te borgen.  Zo beschikt Consultes over een eigen methodiek om de milieuaspecten in kaart te brengen en de significantie te bepalen.

 

Een zorgsysteem  is een geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen die door een organisatie worden genomen, waardoor systematisch bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met de milieuaspecten en welzijnsrisico’s.

 

Daarnaast treden consultants op als "lead ISO14001 auditor" bij het uitvoeren van externe milieuaudits of worden er interne audits uitgevoerd i.k.v. uw zorgsysteem.