Milieuprojecten

Het co├Ârdineren van milieuprojecten

Bij het uitwerken van een project kan er een intern team samengesteld worden waarbij een ingenieur optreedt als projectleider en het team aanstuurt.

 

Hierbij wordt er gewerkt rond een bepaald thema’s zoals bodem, werken met derden, opslag van producten, energie, afvalstoffen, REACH/CLPsubsidiedossiers, … .  Acties worden geïntegreerd in het bedrijf, opgevolgd en bijgestuurd.

 

Dit zijn projecten rond het uitbreiden en optimaliseren van productieprocessen resulterend in een reductie van de milieu-impact bv. een werkgroep “lucht” wordt mee begeleid waarbij een milieujaarprogramma met doelstellingen en acties rond de reducties van solventemissies worden uitgewerkt en geïmplementeerd.


Onze mensen zijn pragmatisch ingesteld en denken hierbij mee met het bedrijf zodat op korte termijn de gewenste doelstellingen en vooropgestelde KPI's kunnen behaald worden.