Milieu administratie en advies

Administratie en advies

 

Bedrijven hebben heel wat wettelijke milieuverplichtingen en dienen aan diverse milieueisen te voldoen.

 

Het Consultes-team zorgt voor de voorbereiding, invulling en opvolging van verplichtingen zoals: het opmaken van een integraal milieujaarverslag (IMJV), het uitwerken en/of optimaliseren van een VMM-afvalwateraangifte, het uitwerken van een nullozingsrapport, het uitvoeren van een milieuaudit - due diligence of a.d.h.v. de ontwikkelde Consultes Environmental Grids, het uitwerken van een meetplan, het opstellen van een milieuactielijst met milieukalender,  ….


Het Consultes-team beschikt enerzijds over een multidisciplinair team van specialisten/ingenieurs en anderzijds over een uitgebreid netwerk zodat een bruikbaar en toegepast milieuadvies kan aangeboden worden. Het advies blijft niet zweven maar krijgt een invulling aangepast aan het bedrijf.

 

Belangrijk in het aanbod is tevens de aangeboden ondersteuning naar het verkrijgen van subsidies zoals strategische investerings- en opleidingssteun, ecologiepremie plus, ... .  Bedrijven worden begeleid bij de uitwerking van hun aanvraag, onderzoek naar mogelijkheden en overleg met de betrokken adviesinstanties.