Consultes Environmental Grid

Consultes Environmental Grid

 

De Consultes Environmental Grid is een must voor iedereen die een duurzaam milieubeleid wenst uit te bouwen of te optimaliseren. 

Wij ontwikkelden deze tool, als tegenhanger van de Consultes Safety Grid.


Met deze tool wordt cijfermatig een check van de wetgeving uitgevoerd. Het resultaat is een visuele grafische voorstelling, die periodiek herhaald kan worden zodat de continue verbetering in een bedrijf aantoonbaar wordt.
De Consultes Environmental Grid is opgesteld om de mazen in het milieunet voldoende klein te krijgen zodat non-conformiteiten en milieu-incidenten zoveel mogelijk kunnen vermeden worden.
Het invoeren van deze Grid kan in verschillende fasen en dieptes gebeuren naargelang de wens van het bedrijf, en in analogie met het milieubeleid.


Consultes kruipt in uw huid en brengt bewustwording, duurzaamheid en strategie in uw milieubeleid.