Quetzaltenango

- oktober 2017 -

 

Eind 2015 besliste Consultes om de NGO Afopadi te steunen in plaats van relatiegeschenken als eindejaarsattentie uit te delen. Afopadi zet zich in om de levenskwaliteit van Maya Mam-bevolking in Guatemala te verbeteren. Sindsdien wordt op de website regelmatig nieuws en foto’s gepost over de stand van zaken van het Afopadi-project dat mede dankzij de steun van Consultes kon worden uitgevoerd.

 

Dankzij de financiële ondersteuning van Consultes, werd de dagdagelijkse levenskwaliteit van 6 families uit de provincie Ixtahuacán, Guatemala verhoogd door het installeren van een aantal technische verbeteringen aan de huiselijke infrastructuur.

 

Gedurende de voorbije 2 jaar, konden deze 6 families genieten van een droge mest WC, een graansilo, een verbeterd kookvuur en toch wel de grootste verbetering : een watertank waarin regenwater wordt opvangen om de 6 maanden droogseizoen door te komen.

 

Ondertussen zijn alle technieken gebouwd, afgegeven en in gebruik genomen. Dat betekent voor de gezinnen een enorme verbetering in de huiselijke situatie. De toegang tot (proper) water heeft meteen een belangrijke positieve invloed op de gezondheid van de gezinsleden. Daarnaast moet er geen water meer aangedragen worden, wat ook wat extra tijd creëert om eens iets te doen waar normaal geen tijd voor is: een gezellige babbel, spelen met de kinderen of een bezoekje aan een buurvrouw of familielid.

 

AFOPADI selecteerde twee jaar geleden het dorp Pozo de Piedra om extra watertanks te bouwen, omdat deze gemeenschap van de ene op de andere dag zonder water zat.  Hun watertoevoer werd door een hoger gelegen dorp (Pisuche) afgesneden en dat bracht hen in grote problemen. Als eerste hulp, bouwde AFOPADI 2 gemeenschappelijke watertanks om de hoogdringende nood te dekken. De burgemeester verbond zich ertoe om wekelijks met een vrachtwagen de tanks met water te vullen. Dankzij de belofte van Consultes om drie jaar te steunen, werden onmiddellijk ook de 6 watertanks gebouwd bij de 6 meest kwetsbare families.

 

Gemotiveerd door de grote positieve impact van de watertanks, waarvan Afopadi het voorbeeld gaf, heeft de bevolking van Pozo de Piedra inmiddels een voorstel ingediend bij de burgemeester van Ixtahuacán waardoor op vandaag 28 tanken gebouwd zijn door de gemeente! Wat begon met 6 families, heeft zich intussen verder uitgebreid! Dat maakt dat alle gezinnen daar nu toegang hebben tot het minimum aan water voor huishoudelijk gebruik!

In 2017 heeft het regenseizoen goed zijn werk gedaan: er viel voldoende regen gedurende voldoende tijd, wat normaal gezien (als de regen nu ook nog op tijd stopt!) zal zorgen voor een goede oogst en goed gevulde regentanks om het ganse droog seizoen mee door te komen.

 

De weer- en natuurgoden waren Guatemala gunstig gezind, want van de orkanen die in de buurt passeerden, werd weinig schade aangericht in Guatemala. Daarnaast hebben de verschillende aardschokken iedereen de stuipen op het lijf gejaagd, zonder grote schade (dit in grote tegenstelling tot Mexico!).

 

Op politiek vlak echter, moest de bevolking wel weer serieuze aardschokken incasseren: een poppenspel van corruptie en misbruik van macht zorgt ervoor dat de meerderheid van de bevolking nu echt alle vertrouwen in het bestaande systeem verloren heeft.  Massale manifestaties eisen het onslag van de president en het grootste deel van het parlement, wat er hoogstwaarschijnlijk niet van zal komen. Hopelijk opent dit nu wel de mogelijkheid om diepgaande hervormingen voor te stellen binnen het volledige guatemalteekse overheidssysteem!

Momenteel is AFOPADI druk bezig met het uitwerken van het nieuwe 5 jaren plan : 2018-2022.

 

Met als basis de externe evaluatie van 2016 en de complexe actuele situatie is de overtuiging des te groter dat de enige oplossing het verder versterken van het lokale beleid is.

 

Een grote uitdaging, maar een zeer interessante nieuwe lijn waarin de link met eigen territorium moet versterkt worden waardoor de bevolking het nodig acht om ook dit territorium te verdedigen.  Centrale thema’s zijn : gender, cultuur, water, vuilbeleid en mijnbouw.  In volgende brief meer info hierover!

Consultes steunt Afopadi - De families Pozo de Piedra

- 10 januari 2017 -

 

Met de start van het nieuwe jaar, willen we dankbaar terugblikken op de realisaties die door de financiële steun van Consultes mogelijk werden gemaakt voor zes Guatemalteekse Maya-Mam – families. Bij het begin van het jaar 2016 werden de traditionele pralines of bubbels bij Consultes vervangen door financiële steun voor Afopadi. Afopadi is een NGO die strijdt tegen de armoede van een groot deel van de Guatemalteekse bevolking. Concreet werd door Consultes het financieel engagement genomen om 6 families te voorzien van een aantal technologieën die hun levenskwaliteit op korte en langere termijn sterk verbeteren.

 

Doorheen het jaar werd op de Consultes website info gegeven over de verschillende technologieën die in 2016 werden gebouwd met de steun van Consultes: de droge mest latrines, de graansilo’s en de waterreservoirs. De kookvuren staan dit jaar op het programma.

 

Deze update willen we graag besteden aan de voorstelling van drie van de zes begunstigde families. Al hadden we graag complete familiefoto’s getoond, blijkt de terughoudendheid om zich ‘bloot te stellen’ aan foto’s nog steeds groot. Uit respect voor de families namen we vrede met enkele gezinsleden die toch wilden poseren bij hun huis en/of enkele van de technologieën.

 

In het dorp Pozo de Piedra, gelegen in departement Huehuetenango van Guatemala, werd in 2015 de watertoevoer (komende van een ander dorp) volledig afgesneden. Water vanuit eigen bronnetjes of riviertjes is er amper of zo goed als niet, wat dramatische gevolgen heeft voor de hygiënische omstandigheden en dus ook voor de gezondheid van de dorpsbewoners. Dankzij de steun van Consultes werd het mogelijk om de bouw van watercisternes bij zes families in Pozo de Piedra te vervroegen zodat deze families in 2016 al konden genieten van watervoorziening.

 

Maar hoe werden de zes begunstigde families gekozen? Hier gaat een selectieproces aan vooraf, waarbij volgende criteria werden vastgelegd:

 

 1. De familie mag geen waterreservoir ontvangen als er al een beschikbaar is
 2. Actieve deelname in de vormingssessies van Afopadi
 3. Het project kan slechts 6 waterreservoirs voorzien
 4. De familie kan geen waterreservoir ontvangen als ze dicht bij het gemeentelijk waterreservoir wonen
 5. Families groeperen die gezamenlijk kunnen worden begunstigd door een waterreservoir

 

Daarnaast werd door Afopadi een voorafgaande diagnose gesteld van de voorgestelde begunstigde families, volgens ligging, percentage deelname aan de workshops, vooruitgang in ‘Duurzame Landbouw’ en betrokkenheid in de organisatie van de gemeenschap. In samenspraak met de verschillende families werd de lijst van zes begunstigde families definitief vastgelegd:

 

 1. Familie Pérez Méndez
 2. Familie Méndez Velásquez
 3. Familie Pérez Ordoñez
 4. Familie Perez Jimenez
 5. Familie Velásquez Velásquez
 6. Familie Méndez Domingo

 

We lichten drie families even toe.

 

Familie Pérez Méndez

 

De familie Pérez Méndez bestaat uit 8 leden. ‘Pater familias’ Alexandro is 37 jaar en heeft het 6de leerjaar afgewerkt. Nadien moest hij thuis werken om de touwtjes aan elkaar te knopen. Met z’n achten wonen ze in een lemen huisje bestaande uit 2 kamers. Eén maand per jaar migreert Alexandro om wat extra inkomsten te bekomen als seizoensarbeider tijdens oogstperiode.  De oudste dochter, Francisca, is net afgestudeerd aan het 3de middelbaar met een studiebeurs van AFOPADI.

 

Alexandro’s dromen voor de toekomst?

 

‘Dat het niet meer nodig zal zijn om als seizoensarbeider te gaan werken, want ik bezit zelf een terrein en heb er al koffie op gezaaid. Ik moet ook nog groenten zaaien. Mijn grote droom is te stoppen met de rijken te onderhouden, maar zelf ‘chef’ te zijn. Ooit ...’

 

Wat betekent voor Alexandro zijn deelname aan het project van Afopadi?

 

 • Afopadi helpt mij met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld in landbouwmethodes ben ik aan het verbeteren.
 • In de zorg van de kippen. Wannneer ze ziek zijn, bereiden we natuurlijke medicatie en we gebruiken ook de medicinale planten om de kinderen te genezen als ze ziek zijn.
 • De deelname aan de vormingssessies is mooi, maar ja, je moet er wel tijd insteken.

 

Familie Pérez Jimenez

 

Aan het hoofd van het gezin Pérez Jimenez staat vader Lucas, 53 jaar en landbouwer. Moeder Maria, 49 jaar, is huismoeder (‘Ama de casa’ = houdt van het huis). Samen hebben ze 3 zonen en 2 dochters. In tegenstelling tot vader en moeder, hebben alle kinderen school gelopen of zijn nog op school. Negentienjarige oudste zoon Alfonso heeft het 6de leerjaar afgewerkt.

In tegenstelling tot vroeger, gaat Lucas niet meer jaarlijks naar de finca (boerderij waar op grote schaal seizoensarbeiders aangenomen worden om voor een schamel loon – meestal - koffie te plukken). Doordat hij ziek werd, kon hij niet meer vertrekken. Hij is ook begonnen met wat groentjes te zaaien, wat een kleine bron van inkomsten betekent.

 

Wat betekenen de technnologieën voor hen?

 

 • Door de graansilo, kunnen ze gegarandeerd gezonde maïs eten. De muizen eten de maïs niet meer op.
 • Dankzij de watercisterne hoeven ze niet meer ver te lopen om water te halen. Ze gebruiken het water vooral voor te drinken en om kleren te wassen.
 • Dankzij de droge mest latrine vervuilen ze de omgeving van hun huis niet meer en bovendien geeft het hen mest.
 
Dromen voor de toekomst?

 

Lucas: ‘Ik wil meer werken met groenten, maar soms kan dat niet omdat we geen water hebben. Als ik twee watertanken had, zou ik meer groenten zaaien om eten te hebben voor de familie.’

 
Wat betekent de deelname aan het project van Afopadi?

 

Lucas: ‘Ik heb al veel geleerd over medicinale planten en over landbouwmethodes. Ik was er zelf al mee bezig, maar door Afopadi ben ik veel verbeterd. Bijvoorbeeld in thema’s over ‘gender’, hoe de familie naar waarde te schatten, dat het belangrijk is om mijn dochters niet te discrimineren, dat is heel belangrijk. Alles wat ik leer, zet ik om in de praktijk!’

 

Familie Velasquez Velasquez

 

De oudste van dit gezin is ama de casa Juana, 35 jaar. Ook zij heeft het 6de leerjaar bereikt op school, net zoals haar echtgenoot Mario. Samen hebben ze 7 kinderen gaande van 2 maanden (kleine Samuel) tot 15 jaar (dochter Juana). Het gezin woont in een lemen huisje bestaande uit 1 kamer met een golfplaten dak, daarnaast beschikken ze over een golfplaatkeuken.

Mario werkt 3 a 4 maanden per jaar als seizoensarbeider in Mexico.

De ingebruikname van de droge mest latrine was niet evident, ze waren dit helemaal niet gewoon! Nu zien ze de voordelen ervan in: het geeft natuurlijke bemesting én een propere ruimte om naar het toilet te gaan.

 

Dromen voor de toekomst?

 

Het gezin denkt erover om een ander terrein te kopen om een huisje te hebben voor de kinderen. Ze willen biologisch blijven werken (zonder chemicaliën).

 

Betekenis Afopadi?

 

‘Afopadi is een grote hulp omdat we veel leren. Ze hebben ons enkele projecten gegeven. We moeten wel altijd zelf een bijdrage doen, maar het loont de moeite. De vormingen zijn geen tijdverlies.’

 

Wil je meer weten over Afopadi ? Surf naar http://www.afopadi.org

 

Het volledige Consultes-team wenst u het allerbeste in 2017 !

 

Griet - Pascal - Peggy - Natasja - John - Katrien - Hannele - Evy - Fien - Nicole - Michael - Eline - Lieven - Sofie - Kathleen & Nele

Bouw van waterreservoirs

- september 2016 -

 

Foto 1 t.e.m. 9

 

Ondertussen is eindelijk het regenseizoen goed begonnen ! Dat was echt nodig want de boeren

hebben die regen broodnodig om de maïsoogst te kunnen garanderen. Hopelijk blijft het regenen

tot de maïs volgroeid is, want zo is er op zijn minst een beetje eten in huis ...

 

San Ildefonso Ixtahuacán (de regio waar de door Consultes begunstigde gemeenschap Pozo de

Piedra deel van uitmaakt) kent maar 2 seizoenen: droog en nat seizoen. In het droog seizoen valt

er letterlijk gedurende 6 maand geen druppel regen. Geen regen betekent ook geen water

voor huishoudelijk gebruik. Jammergenoeg zijn er in de hoog gelegen dorpen van San Ildefonso

Ixtahuacán geen waterbronnen en dat maakt dat vrouwen en kinderen vaak uren per dag

moeten stappen om water naar huis te dragen. Dat heeft dan ook direct een grote impact op de gezondheidstoestand van het ganse gezin.

 

AFOPADI is sinds jaren aan het werken om de toegang tot water te verbeteren, dit op

verschillende vlakken :

 

 • Het bouwen van grote waterreservoirs, die 30.000 l regenwater kunnen opslaan en 6

maand minimum waterverbruik van een gemiddeld gezin kunnen overbruggen (dit is net genoeg om het droog seizoen te overbruggen). Door de relatief hoge kostprijs, is dit echter niet toegankelijk voor alle gezinnen.

 • Afopadi werkt eveneens samen met de plaatselijke leiders om zelf een projectvoorstel op

te maken voor constructie van waterreservoirs en deze voor te stellen bij verschillende

instanties (grotere financiële donoren). Op die manier zijn verschillende gemeenschappen er al in geslaagd om toegang tot water de verzekeren.

 • Afopadi geeft vorming rond drinkbaar water en rationeel watergebruik.

Elk project rond water wordt door Afopadi gekoppeld aan een programma voor

herbebossing, waardoor in de verschillende gemeenschappen nu een gemeenschappelijke

boomkwekerij is en jaarlijks een minimum van 10.000 boompjes per gemeenschap geplant

worden.

 

Vorig jaar kwam de gemeenschap Pozo de Piedra onverwacht zonder water te zitten en de nood aan waterreservoirs werd daar dan ook schrijnend. Daar Consultes Afopadi gedurende 3 jaar zal

steunen, kwam budget vrij om 6 watertanks vervroegd te bouwen, waardoor er nog in dit

regenseizoen (2016) water zal opgevangen worden voor het komende droog seizoen. Zes families gaan een stuk makkelijker het droog seizoen doorkomen !

 

Verschillende stappen :

 • Alle families in Pozo de Piedra kregen de vorige besproken technologieën (latrines en graansilos). Het was dus nu pas nodig om een selectie te maken van de 6 families die een cisterna zouden krijgen. (volgende keer meer over de families !)
 • In een vergadering met de bewoners van Pozo de Piedra wordt beslist wie de begunstigde families zullen zijn. Eens beslist, brengt AFOPADI een bezoekje om te zien wat de beste plaats is en om te bevestigen of de familie wel aan alle voorwaarden voldoet.

 

De gezinnen graven een put van 3 meter diep en een diameter van 3 meter. Dat is geen lachertje in de harde grond !

 

De put moet afgedekt blijven want de regen kan de put doen afbrokkelen en dan kan de waterput niet meer gemaakt worden.

 

 

 

Foto 10 t.e.m. 14

 

Eens de put klaar, komt een professioneel metser en zijn helper om de waterput te maken. Voor elke waterput hebben ze 10 tot 12 dagen nodig, zelfs met hulp van de gezinnen.

Foto 15 & 16

 

 • Met begeleiding van Chepe, medewerker van AFOPADI, wordt gezamelijk de waterpomp in elkaar gestoken.
 • Eind augustus zullen de waterreservoirs ingewijd worden.

Bouw van graansilo's

- 7 april 2016 -

 

Maïs: het voedsel voor lichaam en geest

 

Mais is heel belangrijk voor de Maya’s. Enerzijds is het hun belangrijkste voedingsbron, maar daarnaast is het ook van fundamentele waarde binnen hun gewoontes en tradities. Maïs werd vele jaren geleden gedomesticeerd door de Maya’s. Dit deden ze door zaden te mengen en uit te wisselen op verscheidene plaatsen. De kennis voor het zaaien van de maïs wordt generatie op generatie doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer de maïs moet gezaaid worden en hoe ze de grond selecteren waarop zal gecultiveerd worden.

 

Zoals je op foto 1 kan zien, telt maïs veel verschillende variëteiten, zoals de witte, gele, rode en zwarte maïs. Hoewel de maïs doorheen de tijd is veranderd en de betekenis van de maïs en haar verschillende kleuren meer en meer verloren gaan, blijft de maïs een essentieel onderdeel van het voedingspatroon van de Maya-bevolking.

 

Om een beeld te geven van het belang van maïs in de Maya-cultuur, wordt hieronder kort de betekenis van de verschillende soorten/kleuren maïs omschreven.

 

De witte maïs is deze die het meest gecultiveerd wordt in de gemeenschappen omdat deze het snelst ontkiemt. Ze wordt gebruikt voor tortillas (maïskoeken) te maken en voor heel wat andere bereidingen. In de maya-cultuur staat de witte kleur van de maïs voor zuiverheid, respect en gehoorzaamheid en is symbool voor de witheid van de goddelijke adem, de essentie van de lucht bij het betreden van deze wereld als de essentie van onze ademhaling. Het betekent evenwicht en stabiliteit en is de blanco boodschap van sterrenreizigers. De koude noordenwind (Tew Kakik), die herinneringen aan het leven en de eeuwigheid brengt. Het is de kleur van de witte magie, van het mirakel om te communiceren met de 13 dimensies, wit voor de communicatie tussen de Aarde met de Hemel.

 

De gele maïs wordt beschouwd als de heilige maïs. De gele kleur is afkomstig van het sap dat blijft na verloop van tijd en staat symbool voor het voortbestaan van het leven, de kracht van het heilige water, het beenmerg, licht dat geneest en de buik die ontkiemt in verscheidene vormen, voor de eeuwigheid. Het geel voedt de beweging die de ruimte baadt en helpt de transmutatie en de psyche.

 

Rode maïs is heilige maïs,  die symbool staat voor vuur van het bloed, heilig voor het universum en ingewijd door de Geest, de grote Kan Koyopa die de weg van Vader Zon opent en verzadigt. Het is  onze essentie, voor wij die afkomstig zijn van de sterren, de Maya’s en de Volken van het Amerikaanse continent.

 

De zwarte maïs staat voor de stilte, het leven van de Ajmaq, de stilte van de Wijsheid, van de Regeneratie, van de Voorouders, van de Ingang van Vader Zon, van de Balam van de Nacht om de zonden te herstellen en hergeboren te worden op de volgende dag, met de hulp van de voorouders om niet opnieuw dezelfde zonden te begaan.

 

Wit, geel, rood en zwart zijn de kleuren van de vier menselijke psycho-biologische grondwetten die bestaan op onze planeet. Het zijn de kleuren van de vier kwadranten, vol van energetische kolven, om ons te voeden, ons aura en ons spiritueel bestaan. Het zijn de kleuren die symbool staan voor: vreugde, verdriet en lijden, kracht en vrede en zuiverheid.

 

Gebruik van graansilo’s

 

Traditioneel wordt de maïs opgeslagen op de zolder of in een troja (een – meestal houten – kist van de grond verheven), waardoor er veel verlies en besmetting mogelijk is door insecten en knaagdieren. Vandaag hebben vele gezinnen een metalen silo om hun maïs in op te slaan, al is dit voor veel gezinnen nog moeilijk te betalen.

 

Sinds begin 2016 zijn in Pozo de Piedra 16 families voorzien van een graansilo. Daarvan werden er 6 gefinancierd door Consultes.

 

Het gebruik van silo’s draagt specifiek bij tot:

 • Betere kwaliteit van de maïs door bescherming te bieden tegen besmetting door ongedierte en tegen schimmels door vochtigheid.
 • Grotere hoeveelheid maïs beschikbaar voor de mensen door te vermijden dat een deel van de oogst wordt opgegeten door knaagdieren.
 • Gezondere leefruimte zonder zakken maïs die stof en ongedierte aantrekken.
 • Verbetering van de voeding van het gezin door de kwaliteit én hoeveelheid van de maïs te garanderen.

 

Door een graansilo ter beschikking te stellen wordt een belangrijke factor van ondervoeding bij de bevolking tegengegaan. Een groot deel van de ondervoeding in Guatemala wordt gerelateerd aan een bepaalde schimmel van maïs. Maïs die besmet is met die schimmel, wordt niet voldoende opgenomen in het lichaam, waardoor het zijn nutritieve waarde verliest. Een andere reden is ook dat de maïs niet voldoende gekookt wordt, doordat er te weinig brandhout beschikbaar is voor de lange kooktijd van maïs. Door de kwaliteit en de hoeveelheid maïs te garanderen, wordt deze vicieuze cirkel van de armoede doorbroken en kan de levenskwaliteit van de families beduidend verbeterd worden.

 

De metalen sillo’s worden altijd ter plaatse gemaakt omdat het vervoer van de silo’s zeer riskant en moeilijk is (loskomen van de lasnaden door de schokken). Op foto 4 is te zien hoe de metalen silo’s worden opgeslagen. Van daaruit worden de silo’s verdeeld aan de families, die dit zelf naar hun woning brengen (foto's 5 - 6).

 

Voorafgaand aan de donatie van de graansilo’s, krijgen de begunstigde families een vorming over het gebruik van de silo. Zo is bijvoorbeeld belangrijk dat ze niet met de handen in de silo granen mogen uitnemen. Dit omdat hun handen zelf de maïs zouden kunnen besmetten. Daarom moet steeds de maïs door de tuitvormige opening onderaan opgevangen worden in een recipiënt. (zie foto 7).

 

Naast het correcte gebruik van de graansilo, moet ook aan een aantal technische voorwaarden voldaan worden om de silo te mogen gebruiken:

 • Technische vereisten: moet onder dak staan, op houten platform tegen roest, en mooi horizontaal (foto 8). Dit wordt gecontroleerd door de verantwoordelijken van Afopadi.
 • De silo wordt eenmalig gevuld met de voorradige hoeveelheid maís (oogst was in november).
 • Alle maïs moet eerst aan de zon goed gedroogd zijn (foto 9) en de maïskorrels worden van de kolf gehaald. Vaak wordt dit handmatig gedaan, maar soms kan ook gebruik gemaakt worden van een toestel. Een deel van de granen worden niet in de silo gedaan, maar blijven verder drogen om te gebruiken als zaaigoed voor het volgende jaar.
 • Eens de silo gevuld (in het beste geval zit hij volledig vol), worden er desinfecterende planten of een chemisch pilletje bovenop gelegd en wordt de silo verzegeld. Daarna mag deze 3 weken niet gebruikt worden. 
 • De silo’s zijn ook voorzien van een visuele handleiding met uitleg over het correct gebruik van de silo (zie foto 10).

 

Indien de maïsoogst groot genoeg is om het hele jaar met de familie van te kunnen eten, dan kan de maïs het hele jaar in de silo blijven. Wat eventueel over is, wordt dan verkocht.

Bouw van de latrines

- 5 februari 2016 -

 

Momenteel zijn in Pozo de Piedra 18 families voorzien van een latrine. Daarvan werden er 6 gefinancierd door Consultes. Deze families maken intussen gebruik van de latrines en worden door Afopadi opgevolgd. Daarnaast kregen in totaal nog 66 families uit 3 andere gemeenschappen eenzelfde latrine. De foto’s over het proces van vorming tot afwerking van de latrines, worden hieronder toegelicht.

De bouw van 69 graansilo’s is intussen gestart in 5 gemeenschappen. Achttien graansilo’s zullen in Pozo de Piedra gebouwd worden, waarvan 6 konden uitgevoerd worden dankzij de financiële steun van Consultes. In een volgende sessie (volgende maand) zullen er foto’s getoond en toegelicht worden over de graansilo’s.

Foto 1

 

Aan de bouw van latrines of andere technologieën, gaat steeds een uitgebreid vormingsproces vooraf bij de gemeenschappen. De families die deelnemen aan dit vormingsproces leren onder meer wat het nut is van de aangeboden technologieën en hoe ze – bij adekwaat gebruik ervan – hiermee hun eigen levensomstandigheden kunnen verbeteren. Foto nr.1 toont een groep van begunstigde families, waarbij uitleg gegeven wordt over het het hoe en waarom van de latrines en het belang van hygiëne in het kader van ondervoeding.

Naast de bewustmaking en toelichting over het gebruik van de latrines, is er ook overleg nodig voor de organisatie en logistieke planning van de bouw ervan. De fundamentele materialen, zoals de bouwblokken, de pot, de houten steunpilaren en het dak, worden door Afopadi aangeleverd. Andere bijhorende materialen vallen onder de verantwoordelijkheid van de begunstigde familie. Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden zodat alle nodige materiaal beschikbaar is om de bouw te starten wanneer de bouwmeester komt. De familie wordt eveneens ingeschakeld om mee te helpen met de bouwmeester wanneer deze de latrine komt bouwen.

Foto 2-3-4

 

Aangezien de woningen van de families vaak niet met de de vrachtwagen of pick-up toegankelijk zijn, worden de bouwmaterialen op de dichtst mogelijke plaats in de gemeenschap afgezet. Daar haalt elke familie de aan hen toegewezen materialen zelf op. Alle gezinsleden – van groot tot klein - worden ingeschakeld om op eigen krachten de zware bouwblokken naar hun huis te vervoeren.

Foto 5-6-7

 

Eerste fase: bouwen van fundering en 2 kamers waarin droge stoelgang wordt opgevangen. Boven elke kamer komt een gat waarboven de WC-pot beurtelings wordt geïnstalleerd. Wanneer de ene kamer vol is, wordt de pot verzet naar de tweede kamer. Tijdens de 6 maanden rust, voltrekt zich een alkalinizeringsproces waardoor de uitwerpselen (gemengd met droge as die daarop wordt gestrooid na elke behoefte) op natuurlijke wijze gedesinfecteerd worden en klaar zijn voor gebruik als meststof. Het is belangrijk dat de kamers volledig waterdicht en afgesloten zijn. Daarom moet dit eerste bouwgedeelte goedgekeurd worden door Don Chepe (een afgevaardigde die door Afopadi werd opgeleid) voordat de afwerking van het WC-huisje kan gebeuren.

Foto 8-9-10

 

Afopadi blijft continue verbetering nastreven. Zo wordt momenteel onderzocht hoe de WC-pot zo licht mogelijk kan gemaakt worden, zonder aan duurzaamheid in te boeten. Ook verschillende modellen worden vergeleken.

Op foto 10 kan je zien hoe de urine en vaste stoelgang gescheiden worden opgevangen (vandaar de naam ‘droge mest latrine’).

Foto 11-18

 

De afwerking van de huisjes is de verantwoordelijkheid van elke familie. Zij krijgen de vrijheid om het huisje af te werken volgens eigen kunnen en middelen. Zo kan je de variatie zien in afwerking op de verschillende foto’s. Op foto 18 kan je ook zien hoe de urine wordt opgevangen in een opvangvat. De urine kan – na verdunning – als meststof en bestrijdingsmiddel  gebruikt worden. Pas als de WC-huisjes helemaal afgewerkt zijn, wordt de WC-pot geleverd en kan de latrine in gebruik genomen worden. Na ongeveer 6 maanden legt een medewerker van Afopadi een bezoek af aan elke familie om het gebruik te evalueren.

Foto 19-20

 

Onze contactpersoon van Afopadi is Annemie Kamoen, om haar ook een gezicht te geven, heb ik ook nog wat foto’s toegevoegd van een aantal vormingen van haar.

 

Hannele en Annemie

Realisatie droge mest latrines

- 11 januari 2016 -

 

Met de steun van Consultes kunnen we nieuwe droge mest latrines realiseren voor 6 families uit San Ildefonso Ixtahuacan! De opbouw van de latrines is ondertussen gestart.

Consultes steunt Afopadi in 2016

- 5 januari 2016 -

 

De start van het nieuwe jaar is traditioneel de periode van pakjes en relatiegeschenken. In plaats van

relatiegeschenken uit te delen, heeft Consultes beslist om de NGO Afopadi te steunen,

die zich inzet om de levenskwaliteit van Maya Mam-bevolking in Guatemala te

verbeteren. We bedanken u voor het vertrouwen en de vruchtbare samenwerking, die dit initiatief mogelijk maakt.

 

In 2016 dus geen pralines of bubbels voor u, maar wel levensnoodzakelijke middelen

voor zes families die het écht nodig hebben: een droge mest latrine, een graansilo,

een kookvuur en een regenwater citerne. Deze families krijgen drie jaar lang toegang tot de nodige technologie en ontvangen duurzame steun op lange termijn.

 

De inspiratie voor deze actie komt van onze collega Hannele, die tijdelijk met haar man en kinderen naar Guatemala is verhuisd en daar in nauw contact leeft met Afopadi, dat strijdt tegen de armoede van een groot deel van de Guatemalteekse bevolking. Ons hele team wil zijn beste beentje voorzetten om Hannele en Afopadi te steunen! Met dit initiatief bouwen we onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verder uit. Alle informatie over de projecten die Hannele en Afopadi met onze steun realiseren kunt u blijven volgen via deze pagina.

 

Het volledige Consultes-team wenst u het allerbeste in 2016!

Griet – Pascal – Peggy – Leen – John – Katrien – Hannele – Evy – Fien – Nicole – Michael - Eline - Nele

Meer weten over Afopadi?

- 20 december 2015 -

 

Wil je meer weten over Afopadi? Surf naar www.afopadi.org.